Axelleden
Funktionsdiagnostik och rehabilitering.

Syftet med kursen är:

  • En ökad kunskap om skuldrans funktion
  • Förmågan att analysera funktion och funktionsproblem
  • Välja adekvat behandling och målsättning

 

Vi går igenom:

  • Grundläggande anatomi ur ett stabilitetsperspektiv
  • Biomekanik och kinematik
  • Funktionsdiagnoser, subakromiell smärta, instabilitet etc.
  • Undersökning teori och praktik
  • Manuell behandling, praktik
  • Specifik träning teori, praktik

Pensum baseras på aktuella studier och litteratur inom området samt på egen kliniks erfarenhet.

Kursledare:

Ewa Heidvall, Leg. sjukgymnast Sport & Rehabkliniken

Gästföreläsare:

Björn Engström, Leg. överläkare Artro Clinic

Plats:

Sport & Rehabkliniken Torsgatan 19
Bonnier Conference center Torsgatan 21

Kursavgift:

4900:-  (exkl. moms)

I priset ingår:

Kurskompendium, fika och luncher

Frågor:

Ewa Heidvall 070-960 60 18