• Sjukgymnastisk behandling av vuxna och barn med funktionsproblem och smärta från rörelse- och stödjeapparaten.
  • Rehabilitering av idrotts- och motionsskador.
  • Pre- och postoperativ rehabilitering i samband med bland annat axel-, knä- och ryggkirurgi.
  • Pre- och postoperativ rehabilitering i samband med ortopedisk barnkirurgi